Alle lejere har mulighed for at få post fra N/F Råmosen elektronisk. Hvis du ikke allerede får post elektronisk, kan du tilmelde dig til det ved at sende en mail til kontoret, 

Husk at skrive dit navn, havenummer og at du ønsker elektronisk post.

Det sparer en dejlig masse tid og foreningen penge til porto. 

 

På bestyrelsens vegne

Kassereren