Tapeten d.17.03.15

Tapeten d.17.03.15

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt

torsdag d. 21. marts 2024 på Tapeten, store sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

Formanden bød generalforsamlingen velkommen og første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Axel, der var ingen modkandidat, Axel blev valgt

 

Der var 62 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 

 1. Valg af dirigent/referent/stemmeudvalg

 

Valg af dirigent:    Axel Jensen

 

Axel takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

 

Herefter var der valg af referent og stemmeudvalg 

 

Valg af referent:   Lis Frank

 

Valg af stemmeudvalg: Keld Jørgensen, Niels  

 

      2. Godkendelse af Bestyrelsens årsberetning

 

Bestyrelsens beretning er udsendt sammen med indkaldelsen

Der var ingen bemærkninger til beretningen

 

Afstemning: enstemmigt vedtaget

 

      3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Regnskabet er sendt ud sammen med indkaldelsen

Der var ingen bemærkninger til regnskabet

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

      4. Fremlæggelse af driftsbudget 2024

 

Driftsbudget er ligeledes sendt ud sammen med indkaldelsen

Der var ingen bemærkninger til driftsbudgettet.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

      5. Indkomne forslag til behandling

 

Der er ikke indkommet nogen forslag

 

      6. Valg til bestyrelse for 2 år

 

 1. a) Formand                      Peter Jørgensen                                                                             
 2. b) Bestyrelsesmedlem       Morten Movang

             Bestyrelsesmedlem          Per Jacobsen

             Bestyrelsesmedlem          John Krogsøe

                                     

     3. c) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

                  

         1.Suppleant Berit Nadine Ryberg

         2.Suppleant Ismet Kekec

 

      7. Valg af bilagskontrollanter for 2 år

                  

  Bilagskontrollanter var ikke på valg og fortsætter

 

 1. Rabab Jawad-Kazem
 2. Lene Nielsen

 

      8. Valg af bilags suppleant for 2 år

 

Valg af bilagskontrollanter var ikke på valg og fortsætter

 

 1. a) Heidi Jensen
 2. b) Alice Rasmussen

 

      9. evt.

 

Anne-Mari, takkede for at vi har en fantastisk god bestyrelse der laver et godt stykke arbejde.

 

Kassereren forklarede hvorfor flere har modtaget indkaldelsen flere gange, det var systemet der drillede og for at være helt sikker på at alle fik indkaldelsen blev den beklageligvis sendt flere gange.

 

Bestyrelsen opfordrer at alle tilmelder sig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

 

Bo Hansen er ved at bygge og ville vide om det er muligt, at søge om at øge det samlede byggeareal med et drivhus på f.eks. 3 m2 og om det er et forslag man skal sende til bestyrelsen eller kommunen.

Formanden svarede at det skal sendes til bestyrelsen, men det er lokalplanen der bestemmer, hvor meget der må bygges på loddet og det er stort set umuligt at få ændret på.

Bo Hansen ville også vide hvor længe siden vi havde søgt om ændringer, formanden svarede at det er 4 år siden, Bo Hansen spurgte om det var et klart nej, hertil svarede formanden at det var et klart nej.

 

Bo Hansen har oplevet at der har været folk forbi der har været interesseret i, at han har for mange m2, da han i byggeperioden har haft et stort drivhus på loddet, og vil derfor gerne vide hvor lang tid han har til at rive drivhuset ned.

Formanden sagde, at når han var færdig med at bygge skulle drivhuset fjernes.

 

En byggetilladelse gælder højst 1 år, herefter skal den godkendes igen.

 

Formanden opfordrede til, at der er flere der melder sig til pligtarbejde og han håbede at der var større tilslutning til Sct. Hans i år.

 

Vandet bliver åbnet så snart frosten er væk.

 

Kaja spurgte til pligtarbejde:

Vi er mange der gerne vil deltage i pligtarbejde, men vi har ikke mulighed for at deltage om onsdagen.

Formanden svarede at onsdage er forbeholdt pligtarbejde i en enkelt afdeling, men det er muligt at deltage og de store fælles pligtarbejder, der som regel er om lørdagen, hvor det er muligt at tilmelde sig. Opslag vil løbende findes i udhængsskabene og på hjemmesiden med dato for afholdelse.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

N/F Råmosens Generalforsamling 2023

Torsdag 23 marts 2023 kl. 19.00

Tapeten, store sal, Magleparken 5 Ballerup

Referat:

 

Fremmødte 60 medlemmer; Start kl. 19.04

 

Formanden bød velkommen og foreslog Jane Hyldnes som dirigent:

 

1) Valg af dirigent: Jane Hyldnes, bor til daglig i afd. 10 og har ikke have i Råmosen.

 

 • Jane erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt.
 • Valg af referent: Morten Movang
 • Valg af stemmeudvalg: Charlotte B25, Keld E65, Lis E30

 

2) Godkendelse af bestyrelsens årsberetning / Ingen bemærkninger Godkendt

 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse / ingen bemærkninger Godkendt

 

4) Fremlæggelse af driftsbudget for 2023 til godkendelse / ingen bemærkninger Godkendt

 

5) Indkomne forslag til behandling

 

Forslag 1

Forslag til behandling på generalforsamlingen d.23-03-2023

Jeg vil forslå at man i Råmosen, sætter videokamera op rundt omkring. /Gitte D64

 

Gitte D64: Vi har jo haft kamera op flere steder og jeg ved jo godt at vi ikke må, men politiet spørger altid om der er overvågning og de vil gerne bruge optagelserne, og nu har der igen været indbrud, der er også folk der kaster rundt med affaldet ved skraldestativerne så jeg synes der skal fast overvågning på, så kan bestyrelsen forhandle med kommunen eller myndigheder, men jeg synes de skal have lov til at sætte dem op.

 

Rabab D3: Juridisk kan det ikke lade sig gøre grundet gdpr og filmning på offentlige veje. Formanden: Det er korrekt at det må man ikke når det er offentligt område, vi har haft og har det stadigvæk ikke ind i haverne, men på stierne hvor der er grund til det og det er det første politiet spørger om når der har været indbrud, trods den lovgivning er det tilladt at flyve med en drone og filme hele området bare ikke for tæt på. Total overvågning er der ikke tale om det er også for dyrt, mange indbrud ødelægger for mere end de får med sig. Nu har de fået øje på foreningshuset da vi har mange dyre ting, og må menes at være personer med kendskab til foreningen, vi havde desværre ikke videooptagelse af sidste indbrud.

Charlotte B25: Der må ikke overvåges, det er kun kommunen der kan og det vil nok næppe betale for den udgift, vi kan diskutere om der skal overvåges i materielgården. Kaja B24: Jeg vil gerne bakke op det Charlotte siger da det sidste år var en del debat i vores område efter overvågning, også vil jeg gerne vide hvem der ser de optagelser? Formanden: Det er kun undertegnet der ser optagelserne/Billeder og kun hvis der er en hændelse, de bliver brugt til at overvåge områder uden for haverne, vi havde sidste år en periode hvor der blev stillet maskiner af på P pladserne og det fik vi stoppet med overvågningen, hverken politi eller forsikringsselskaber stillede spørgsmål ved lovligheden. Charlotte B25: I henhold til lovgivning må der ikke optages det gælder f.eks. også i din garage vi kan ikke gå imod loven. Vivian C42: er det korrekt at der er video omkring maskinparken, hvilket jeg synes er ok med alt det indbrud der er, men lige voldsomt nok at overvåge et affalds stativ. Formanden: Vi har pt. 2 kørende vildtkamera og de tager kun billeder, ikke video og kun ved indkørselsområdet, billeder der ikke kan bruges slettes igen. Kaja B24: Jeg vil lige gøre opmærksom på vildtkamera også er ulovlige, Formanden: Helt enig og det er ikke kun os der har kamera og det som sagt kun når vi ikke kan styre det med affaldet. Charlotte B32: Der var også overvågning ved toiletbygning hvor børn og unge går letpåklædt det synes jeg ikke er ok, jeg har hørt at flere sidder og kigger på de billeder Formanden: Det er ikke toilettet der bliver overvåget men affalds stativerne bagved og det er kun mig der ser billederne og de eksisterer ikke mere, vi fik faktisk fat i vedkommende og fortalt at der ikke skal smides maling og alt muligt ved siden af, vi ved godt i protesterede dernede og du blev faktisk også tilbudt at komme og se hvad vi havde, men der kom ingen. Der er et kamera der tager indkørsel pga. af maskiner der er ikke noget ved toiletbygningen. Kai F28: Jeg har sat kamera op forskellige steder for at se til dyrene og hvordan de kan hjælpes. Charlotte B25: Vildkamera skal skiltes bl.a. Hvornår der optages ellers kan det straffes med bøde eller fængsel og der skal skiltes jeg synes bestyrelsen skal overveje om det er en vej vi skal gå. Formanden: Der bliver skiltet men vi fortæller ikke hvor de er henne. Aksel B12: Jeg synes det ligner en børnehave, vi er voksne mennesker der lejer vores dejlige nyttehave vi går og holder øje med  vores haver mange tager ud hver eller hver anden dag  for at se om der er sket noget derude men det piner mig at så mange  har noget imod at vi passer på selv om det måske ikke er helt lovligt, men det er vores ting, og de mennesker der står for nyttehaverne det er et kæmpe arbejde de udfører for at forsvare vores haver, jeg synes ærlig talt at hvis i er så meget imod, at vi passer på vores ting så må i finde en anden have. Søren B25: Jeg er en del af bestyrelsen jeg kan ikke stå inde for overvågning i foreningen, men maskingården ok.

 

43 stemte for 18 stemte imod 1 hverken for eller imod, at der skal arbejdes videre med forslaget.  Forslag vedtaget

 

 

Pause 19.31 til 19.45

 

6) Valg af bestyrelse for 2 år

 1. a) Kasserer Lene Nilsen (Modtager ikke genvalg) Søren Dalgaard. (Valgt)
 2. b) Bestyrelsesmedlem Lis Frank (Modtager genvalg) (valgt)
 3. b) Bestyrelsesmedlem Søren Dalgaard (Modtager genvalg) Jens Hervø (Valgt)
 4. c) Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 5. a) Suppleant Berit Nadine Ryberg (Modtager genvalg) Valgt med 51 stemmer
 6. b) Suppleant                                                    Tineke Andreasen Valgt med 33 stemmer


4 kandidater stiller op til Suppleant posterne:


Bent Sørensen F50, Tineke Andreasen D72, Kai Ferend F28, Berit Nadine Ryberg E15


Kandidaterne fik følgende stemmer:  Bent Sørensen 22 Stemmer Tineke Andreasen 33 Stemmer Kai Ferend 6 Stemmer Berit Nadine Ryberg 51 stemmer

                                     

 

7) Valg af bilagskontrollanter for 2 år

 

 1. Berit Pedersen (Modtager ikke genvalg) Rabab Jawad-Kazeem valgt
 2. Tonni Sjøberg (Modtager ikke genvalg) Lene Nielsen Valgt

 

8) Valg af bilagskontrollant suppleant for 2 år

 1. a) Rabab Jawad-Kazem D3 Tina Hanson G36 Valgt
 2. b) Lis Østergaard G32 Valgt


Formanden: Vi vil ikke lige slippe Lene uden en lille erkendelighed hun har været her i 25 år og vi har suppleret hinanden godt og haft det sjovt dog ikke uden at vi også har lavet noget, og der mangler ikke penge i kassen når det er Lene der er der. Tusind tak for indsatsen.


9) Evt.

Anette F3: I ordensreglerne er diverse forbud, men ikke forklaret hvorfor man ikke må.  Formanden: det er ikke muligt at skrive hvorfor på alle regler. En del af reglerne kommer fra lokalplanen 032 som kommunen har bestemt, andre regler er kommet gennem tiden. Det vil simpelthen blive for omstændigt et arbejde med en beskrivelse for hver enkelt regel.


Formanden: Jeg vil bare sige tak for en rolig generalforsamling, husk haveåbning den 1 april, veje åbnes også, med de nye folk vil vi få gang i nogle ting igen, se på hjemmesiden og opslagskasserne.

Kl. 20.40 Tak for i aften.

N/F Råmosens Generalforsamling 2022

Torsdag 17 marts 2022 kl. 19.00

Tapeten, store sal, Magleparken 5 Ballerup

Referat:

 

Fremmødte 57 medlemmer Start kl. 19.11

 

1)      Valg af dirigent: Jane Hyldnes, bor til daglig i afd. 10 og har ikke have i Råmosen.

 

 • Jane erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt.
 • Valg af referent: Morten Movang
 • Valg af stemmeudvalg:  Bente B20, Lis E30, Mie G25

 

2)      Godkendelse af bestyrelsens årsberetning / Ingen bemærkninger Godkendt

 

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse / ingen bemærkninger Godkendt

 

Fremlæggelse af driftsbudget for 2022 til godkendelse / Peter, Haveleje og kontingent er steget ca. 10 kr. til sammen, pligtgebyr er steget til kr. 750,00 / Ingen bemærkninger Godkendt

 

4)      Indkomne forslag til behandling

Forslag 1

Ændring til ordensregler.  Godkendt

 • § 6.3 Hvis en lejer vil overdrage eller sælge bebyggelsen på et havelod, skal lejer mindst 14 dage før give bestyrelsen besked således, at haveloddet kan blive besigtiget. En ny lejer/køber skal, godkendes af bestyrelsen og forevise en ny bopælsattest fra kommunen samt ID. Der vil ikke blive skrevet kontrakt, på en ny lejer før ovenstående er op fyldt. Handles der alligevel vil haveloddet blive inddraget.

 

5)      Valg af bestyrelse for 2 år

a) Formand                      Peter Jørgensen                     Modtager genvalg (Genvalgt)

b) Bestyrelsesmedlem  Morten Movang                    Modtager genvalg (Genvalgt)

b) Bestyrelsesmedlem  Per Jacobsen                           Modtager genvalg (Genvalgt)

b) Bestyrelsesmedlem John Krogsøe                           Modtager genvalg (Genvalgt)

c) Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Suppleant Berit Nadine Ryberg           Modtager genvalg Genvalgt

Suppleant?  Ingen I forsamlingen ønskede den post.

 

6)      Valg af bilagskontrollanter for 2 år

a)      Berit Pedersen (Ikke på valg)

b)      Tonni Sjøberg (ikke på valg)

 

7)      Valg af bilagskontrollant suppleant for 2 år

a) Rabab D3

b)

Kl. 19.26 pause til 19,35

8)      Evt.

Rabab D3 hvad indebærer det at være bilagssuppleant, Peter; det er en reserve i tilfælde af bilagskontrollanter skulle blive syge eller ad anden grund melde fra, det kræver ikke nogen Regnskabs egenskaber det er gennemgang af bilag der er bogført i regnskabet. Rabab D3 vil herefter gerne melde sig til den post. Bestyrelsen accepterede.

Bente B20 pilen er høstet og der bliver kursus i pilefletning den 3 april, det kræver tilmelding.

Betalt kursus i august hvis nok tilmelder sig.

Vivian C42 er der kommet afgørelse på vores affalds sortering, Peter; vi har haft møde ved kommunen, og det er ikke helt på plads, vi regner med 2 affaldsøer 1 ved foreningshuset og i afd. B samt vi skal sortere efter metal, plast, glas og pap.  

Gitte D64 vil ikke længere bage boller til GF. Dog gerne til afslutning.

Mie G25 2 spørgsmål; hvis man oplever der er dyrehold under dårlige forhold, kan man så henvende sig til bestyrelsen? er det muligt ved et genvalg at have bier i haverne? Peter; vi kan ikke have bihold i haverne, og det tror jeg aldrig vi kan få, der er oppe i E bistaderne der vil det være muligt få honning i denne sæson.. vil dog først til mølle.

Peter; opkrævninger sendes ud ved post da vi ikke pt. Kan håndtere det via mail…

Tak for i aften.

 

 

 

 

 

 

 

🙂