Alle havelodder i Råmosen er på 300 m2, med mindre andet er anført

Ledige haver.
Kontakt bestyrelsen i kontortiden, se under punktet Kontortider.

N/F Råmosen kan pt. ikke optage, nye medlemmer, som bor udenfor Ballerup kommune! 

Afdeling A:

Afdeling B:

Afdeling C:

Afdeling D:

Afdeling E:

Afdeling F:

Afdeling G: